Laugharne School | Ysgol Talacharn English Gwefan AMDRO : AMDRO Website Cymraeg Ebost : Email Gwefan Cyngor Sir Gar : Carmarthenshire County Council Website